Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap

telefon (87) 615 20 90