Hotel Lwów

11 Listopada 2, 22-100 Chełm

telefon (82) 5651412