Stacja Grand

ul. Orzeszkowej 28A, 71-564 Szczecin

telefon (91) 471-50-00