Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

pl. Małachowskiego 3, 00-916

telefon (22) 556 96 00