Restauracja w Hotelu Białowieski

Waszkiewicza 218 B, 17-230 Białowieża

telefon (85) 681 20 22