Restauracja Łóżko

Księdza Bernarda Sychty 95, 84-140 Jastarnia